Niet alleen taal en rekenen maar ook..

Een gezonde school
Onze leerlingen groeien op in een stedelijke omgeving. Bewegen is niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid maar het draagt ook bij aan leren samenwerken, de concentratie en minder pestgedrag. Daarom krijgen de groepen 1 t/m 8 twee keer per week les van een vakdocent bewegingsonderwijs juf Bo Ra, die naast het lesgeven ook een eigen Taekwondoschool in Almere heeft. Voor de peuters hebben wij een speelzaal in de school, en de groepen 3 t/m 8 gymmen in de grote gymzaal van Kiem Montessori, aan de Tweede Oosterparkstraat 33.

De speelplaats is zo ingericht dat het voor ieder kind een veilige plek is om samen te spelen en te bewegen! De groepen 1/2 spelen in de binnentuin aan de achterzijde van het gebouw. 

Naast sport en bewegen draagt ook gezonde voeding bij aan een gezonde leefstijl. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Daarom eten we op school fruit en groente om 10 uur en drinken we water of melk en hebben wij een gezond trakatatiebeleid bij verjaardagen. Wij werken op school met het Jump In programma van de gemeente Amsterdam. 

Sinds zomer 2021 heeft de school een eigen moestuin, liggend aan de binnentuin aan de achterzijde van het gebouw. Samen met juf Jitske verzorgen de leerlingen van groep 6 elke donderdagmiddag de tuin. Ook is er naschooltijd kunnen kinderen van groep 5 t/m 8 in de tuin werken. De tuin is ingericht met een groep ouders van de school. 

Muziek
Samen zingen en muziek maken verbindt, maakt vrolijk en stimuleert de hersenwerking. De Barbaraschool werkt samen met de Muziekschool Amsterdam en Muziek in Amsterdam. Onze muziekdocente Punya Hoek is daar werkzaam als docente. Om de week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 les van haar. De andere week geeft de groepsleerkracht muziekles. Het schoolkoor onderleiding van WIebe Gotink start na de herfstvakantie. Er zijn regelmatig miniconcertjes van onze leerlingen. De school beschikt over een piano en diverse instrumenten om het muziekonderwijs te ondersteunen. 

De Amsterdamse Bachvereniging repeteert wekelijks in onze aula. Wij betrekken hen ook bij onze schoolactiviteiten op musicaal gebied. Muziekschool 'Muziek in Amsterdam' heeft een leslokaal naast de school op Eikenplein 5. Daar wordt voornamelijk gitaarles geven. Ook leerlingen die gebruik maken van het Jeugdcultuurfonds kunnen daar les krijgen. 

Beeldende Vorming
De Barbaraschool werkt al jaren samen met 'de Rode Loper op school". Dit jaar krijgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 les van kunstenaar Servaas Huygen en leerlingen van groep 1 t/m 4 van Michaela Rademaker. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal projecten van de Rode Loper op school. .

Oriëntatie op de wijk, de stad en de wereld
Naast bovengenoemde vakken en de vakken lezen-, taal- en rekenen is er in de school ook voldoende ruimte voor oriëntatie op de wijk, de stad en de wereld. De school werkt met de methodiek van Topontdekkers in de groepen 4 t/m 8. Elk schooljaar zijn er 6 centrale thema's waaraan de leerlingen werken. Dit doen ze door vanuit een aanbod zelf onderzoeksvragen te formuleren en daarmee aan het werk te gaan. In de groepen 1/2 werken de kleuters op zelfde manier (op een passend niveau) met de thema's van de methode Kleuterplein en in groep 3 zijn de thema's van de leesmethode Lijn 3 leidend. 

Identiteit
Om de wereld om je heen goed te begrijpen is het belangrijk om te leren wie je zelf bent en waar je vandaag komt. De school besteed hier veel aandacht aan als de leerlingen op school zijn en niet alleen tijdens de lessen van de Vreedzame school. We vinden het belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij of zij is.
De Barbaraschool is van origine een katholieke school. De prachtige aula, oude kapel van de nonnen, herinnert ons nog aan dit verleden. Dat is de basis van onze identiteit als school en we vieren dan ook de Christelijke feestdagen. Maar net zo belangrijk zijn de feestdagen van andere culturen en geloven, denk aan de Ramadan met het suikerfeest of Keti Koti.